حدیث

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم - نمونه سوالات تمام دروس مقطع راهنمایی

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم

لطفاً به آرشیو موضوعی مراجعه کنید


 

نمونه سوالات اول راهنمايي:

 

ادبيات                              علوم

عربي                              تاريخ

ديني                              زبان انگليسي

اجتماعي                        رياضي

قران                               حرفه و فن

جغرافيا

 

 

نمونه سوالات دوم راهنمايي:

 

رياضي                         حرفه و فن

علوم                           عربي

جغرافيا                        ديني

زبان انگليسي              اجتماعي

ادبيات                         قران

تاريخ

 

امتحانات نيم سال اول - دي ماه

امتحانات نيم سال دوم - خرداد ماه

 

 

نمونه سوالات سوم راهنمايي:

 

امادگي دفاعي                     رياضي 

حرفه و فن                           عربي

زبان انگليسي                     علوم

تاريخ                                  ادبيات

اجتماعي                            ديني

جغرافيا                               قران

 

http://amouzeshelmi.ir/

 

تاریخ

عربی

ریاضی

جغرافیا

فارسی

اجتماعی

انگلیسی

حرفه و فن

آموزش هنر

آموزش قرآن

علوم تجربی

تعلیمات دینی

تاریخ

عربی

ریاضی

جغرافیا

فارسی

اجتماعی

انگلیسی

حرفه و فن

آموزش هنر

آموزش قرآن

علوم تجربی

تعلیمات دینی

تاریخ

عربی

ریاضی

جغرافیا

فارسی

اجتماعی

انگلیسی

حرفه و فن

آموزش هنر

آموزش قرآن

علوم تجربی

تعلیمات دینی

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲ فروردین۱۳۸۹ساعت 10:4 AM  توسط  مهدوی نژاد  |