حدیث

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم - درس 7 - انگلیسی اول دبیرستان

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم

لطفاً به آرشیو موضوعی مراجعه کنید


  درس هفتم
حرف ربط that  لغات درس هفتم

مهاجرت

 migration

  مكانيك – تعميركار   mechanic

حشره

  insect

  مهاجرت كردن migrate

 جنوب

 south

   مايل (واحد اندازه گيري مسافت) mile

 ستاره

 star

   هيچ كس Nobody

 هنوز

 still

   بسيار خوب okay

 گفتن

 tell

  اصلاً و ابداً Not at all

 هزار

 thousand

  نقشه – نقشيه كشيدن   plan

هوا

 air

   مقدار زيادي (از)   plenty (of)

هنر

 art

  روزي – يك روزي   some day

‌خواب

 asleep

   مخصوص – خاص   special

 ساختمان

 building

   كم كردن صدا   turn down

حتما

certainly

  ‌خاموش كردن   turn off

 خنك

 cool

  ممكن است لطف كنيد و...؟  would you ……?

فيل

 elephant

   ‌اعتقاد داشتن   believe
 ماه

 moon

   به روشني brightly
همان

same

  روشنايي روز   daylight
فصل

 season

  كشف كردن   discover
راز

 secret 

   فاصله – مسافت   distance
دانه

 seed

   نگران نباش   Don't worry
 درخشيدن

 shine

   در طول   during
‌راز

mystery

   راه خانه را پيدا كردن   find ones way back home
پرواز كردن  

fly

  پرواز كردن و برگشتن   fly back

در اطراف پرواز كردن

  fly by  

(كوتاه تر) شدن

 grow (shorter)

 با اطمينان

 for certain  

اتفاق افتادن  

happen

 گم شدن  

get lost  

 بلند -  بالا  

high

 اتوبان – بزرگراه

 highway  

 اميدوار بودن      

hope
 

Birds

(براي ديدن معني فارسي، اشاره‌گر ماوس را روي تصوير مربوطه نگه داريد.)
 

اردک

 

Duck

بوقلمون

 

Turkey

پنگوئن

Penguin

جغد

 

Owl

 

 

 

 

جوجه

 

Chick

خروس

 

Rooster

شترمرغ

 

Ostrich

طوطي

 

Parrot

 

 

 

 

عقاب

 

Eagle

غاز

 

Goose

کبوتر

 

Pigeon

کرکس

 

Vulture

 

 

 

 

کلاغ

 

Crow

گنجشک

 

Sparrow

لانه

 

Nest

مرغ

 

Hen

 http://www.zabanamoozan.com  دستور زبان

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره كاربرد حرف ربط that = كه، در جملات انگليسي است كه در زير به شرح آن مي پردازيم.    1 – به جملات زير توجه كنيد :

من مي دانم كه زمستان دارد مي آيد.

I know that winter is coming.

من اميدوارم كه شما در امتحانتان موفق شويد.

I hope that you succeed in your exam.

من فكر مي كنم كه شما مي توانيد آن را به راحتي انجام دهيد.

I think that you can do it easily.

در اين جملات از حرف ربط that = كه استفاده شده است. به that و عبارتي كه پس از آن مي آيد يك that clause مي گويند. معمولاً بعد از فعل هاي think= فكر كردن، Know = دانستن، believe= اعتقاد داشتن، guess= حدس زدن ، و hope‌= اميدوار بودن ، از حرف ربط that‌ = كه استفاده مي شود.    2 – That clause را مي توان به عنوان يك مفعول مستقيم است.  3 – كلمه that= كه، معمولاً در محاوره و حالت غيررسمي به كار نمي رود. اما در فرم رسمي و مكاتبات ، حذف نمي شود.  كاربرد زبان

درخواست مؤدبانه – پاسخ مثبت به يك درخواست
Requesting politely – saying Yes Request

1 – A : will you take these books to the library please?

مي شود لطفاً اين كتاب ها را به كتابخانه ببريد؟

B : sure (certainly)

مطمئناً (حتماً)

A: Thank you very much.

‌بسيار سپاسگزارم

B : You're welcome.

خواهش مي كنم.

   تمرين :
پاسخ صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1 – I hope ……they will arrive soon.
1) who
2) that
3) which
4) during

2 – I ……that they can do this easily.
1) guess
2) shine
3) draw
4) have

3 – would you take this book to the library? Yes,…..
1) not at all
2) of course
3) how odd
4)your welcome

4 – There is a special name for a birds travels between his summer and winter homes. It is …..
1)flying
2) flying back
3) distances
4) migration

5 – The … from my house to my office is one kilometer.
1) travel
2) distance
3) during
4) different

6 – Birds can find …….of insects, seeds and fruits to eat.
1) way back
2) bright
3) plenty
4) during

7 – If you don’t know your way, you may ………..
1) get lost
2) get up
3) forget
4) wake up

8 – will you bring me some water, please? Yes,…..
1)you're welcome
2) not at all
3) all right
4) help yourself

9 – cars can go faster in …..
1) sky
2) rivers
3)sea
4) highways

10 – I think that nobody knows the answer to this question for……
1) surely
2) mystery
3) certain
4) plenty of    پاسخ :

پاسخ سوال
2 1
1 2
2 3
4 4
2 5
3 6
1 7
3 8
4 9
3 10
+ نوشته شده در  جمعه ۲۶ شهریور۱۳۸۹ساعت 10:47 AM  توسط  مهدوی نژاد  |